Activități de facilitare și mediere

Prin intermediul acestei activități s-a venit în întâmpinarea soluționării problemelor și nevoilor identificate în cadrul zonei marginalizate prin implicarea instituțiilor relevante din comunitate. Astfel. La finalul acestei activități vom avea:

 

  • 1 Rețea Partenerială
  • 9 Workshop-uri la nivelul Rețelei Parteneriale
  • 1 strategie Incluzine Socială Bazată pe Comunitate (strategie bazată pe implicarea comunității pentru combaterea sărăciei și a oricărei discriminări).