1. Activități educaționale

În cadrul acestei activități se desfășoară un program socio-educativ pentru 60 de elevi care beneficiază de pachete integrate în vederea prevenirii și diminuării riscului de a părăsi timpuriu școala. În acest sens cei 60 de elevi beneficiază de:

 • sprijin în efectuarea temelor
 • materiale educaționale: 180 pachete cu rechizite în valoare de 150 lei
 • masă caldă
 • transport
 • 60 subvenții în valoare de 1800 lei
 • 30 de ateliere pentru elevi – activități extracurriculare/dezvoltare competențe cheie pentru elevi.
 • 10 concursuri cu 10 premii în valoare de 500 lei

 

 1. Activități de formare profesională

Scopul acestei activități este de a veni în sprijinul persoanelor din grupul țintă care nu au locuri de muncă prin identificarea nevoilor angajatorilor și prin dezvoltarea măsurilor de ocupare:

 • 286 persoane beneficiare de cursuri de formare profesională în diverse domenii
 • 86 de persoane angajate în câmpul muncii
 • 30 concursuri 2 concursuri cu premii/curs (1 concurs: 1 premiu 3000 lei și 4 premii în valoare de 2200 lei)

 

 

 1. Activități de antreprenoriat

Prin intermediul acestei activități au fost organizate la nivelul comunității marginalizate 3 cursuri de competențe antreprenoriale care au cuprins informații despre cultura antreprenorială, cadrul legislativ, planul de afaceri, analiza Swot, resurse necesare demarării unei afaceri, financiar-marketing, strategii de marketing. Astfel în urma celor 3 cursuri putem enumera:

 • 60 de persoane formate în competențe antreprenoriale
 • 200 lei subvenții pentru 60 de persoane certificate în competențe antreprenoriale
 • 6 workshop-uri de consiliere post-demarare afacere
 • 9 subvenții pentru afaceri, în valoare de 111.550 lei

 

 

 1. CENTRU COMUNITAR INTEGRAT

Înființat cu scopul de a furniza servicii integrate de sprijin comunității marginalizate prin creșterea accesului la serviciile sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate publică. Prin intermediul Centrului Comunitar Integrat sse furnizează 3 tipuri de servicii comunității marginalizate:

 • SERVICII SOCIALE:

Educație:

 • 1 Centru socio-educațional- 60 elevi primesc masă caldă, transport, rechizite și sprijin la teme
 • 60 de subvenții în valoare de 1800 lei
 • 10 premii pentru elevi în valoare de 500 lei
 • 180 de pachete de rechizite în valoare de 150 lei
 • 30 de ateliere pentru elevi – activități extracurriculare/ dezvoltare competențe cheie pentru elevi.

 

Educație parentală:

 

 • 20 de ateliere de educație parentală – dezvoltare competențe educație parentală pentru parintii elevilor din proiect
 • consiliere psihologică individuală și de grup pentru elevi
 • 1 echipă mobilă care se deplasează în comunitate

 

Ocupare:

 • 286 persoane beneficiare de cursuri formare profesională
 • 2 concursuri cu premii/curs (1 concurs: 1 premiu 3000 lei și 4 premii în valoare de 2200 lei)
 • 60 de persoane formate în competențe antreprenoriale
 • 200 lei subvenții pentru 60 de persoane certificate în competențe antreprenoriale
 • 9 subvenții pentru afaceri, în valoare de 111.550 lei
 • 86 de persoane angajate în câmpul muncii.

Îmbunătățire condiții de locuit:

 • 100 persoane beneficiază de îmbunătățirea condițiilor de locuit
 • 10 persoane beneficiază de renovare locuințe prin înlocuirea tâmplariei: uși și ferestre
 • 90 persoane beneficiază de igienizarea locuinței

Asistență juridică:

 • 64 persoane sunt sprijinite juridic pentru reglementare acte/ obținere drepturi de asistență socială.

 

SERVICII MEDICALE

 

 • 430 consultații oftalmologice
 • 64 rame și lentile ochelari

 

SERVICII SOCIO-MEDICALE

 

 • îngrijire la domiciliu: 80 vârstnici care și-au pierdut autonomia
 • 50 elevi beneficiază de servicii de logopedie

 

 1. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit

 

În cadrul acestei activități 100 de persoane din cadrul grupului țintă beneficiază de beneficiază de îmbunătățirea condițiilor de locuit după cum urmează:

 

 • 10 persoane beneficiază de renovare locuințe prin înlocuirea tâmplariei: uși și ferestre
 • 90 persoane beneficiază de igienizarea locuinței

 

 1. Activități de facilitare și mediere

 

Prin intermediul acestei activități s-a venit în întâmpinarea soluționării problemelor și nevoilor identificate în cadrul zonei marginalizate prin implicarea instituțiilor relevante din comunitate. Astfel. La finalul acestei activități vom avea:

 

 • 1 Rețea Partenerială
 • 9 Workshop-uri la nivelul Rețelei Parteneriale
 • 1 strategie Incluzine Socială Bazată pe Comunitate (strategie bazată pe implicarea comunității pentru combaterea sărăciei și a oricărei discriminări).

 

 1. Activități de asistență juridică

Această activitate vine în întâmpinarea persoanelor din grupul țintă care nu au documente de identitate, stare civilă, proprietate, asistență socială prin sprijinirea accesului direct la serviciile necesare unei existent minimale.

 • 64 persoane beneficiare de asistență juridică