Despre proiect

Servicii integrate pentru o comunitate incluzivă în Huși

Componenta 1: Dezvoltare locala integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate

Axa prioritara 5: Incluziune sociala si combaterea saraciei

Operatiunea 57: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Schema de ajutor de stat: Dezvoltare Locala Iantegrata (DLI 3600) in comunitatile marginalizate

Numar contract finanțare: 55866/18.09.2017

Denumire beneficiar: FUNDATIA STAR OF HOPE ROMANIA

Parteneri

Denumire parteneri:

 • SC Dal Consulting SRL Iași,
 • Centrul Diecezan Caritas Iași,
 • Primăria Municipiului Huși,
 • Școala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huși

Scop și Obiective

Obiectivul general al proiectului este de a crește gradul de incluziune socială și de a combate sărăcia și discriminarea într-una din comunităţile marginalizate din orașul Huși, județul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane aparținând grupului țintă.

În cadrul proiectului se va înfiinţa un Centru Comunitar Integrat, care va fi reabilitat şi dotat corespunzator pentru a oferi servicii integrate persoanelor din zona marginalizată, conform definirii grupului tinţa.

Grupul țință al proiectului este format din 560 de persoane din comunitatea marginalizată din orașul Huși, (aflată în risc de sărăcie și excluziune socială), care vor beneficia de servicii integrate.

0
persoane din comunitatea marginalizată din Huși

Rezultatele Proiectului

Rezultatele proiectului vor fi următoarele:

 • 110 copii (elevi) vor beneficia de servicii educaționale, din care 60 de elevi vor beneficia pe o perioada de 31 de luni de: hrană caldă, transport, rechizite şi sprijin la teme, iar 50 dintre ei vor beneficia și de servicii de logopedie. Elevii care vor participa la activitățile proiectului vor primi subvenții în valoare de 1800 lei/ an și vor avea oportunitatea de a participa la 10 concursuri cu premii în valoare de 500 lei.
 • 286 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare a forței de munca, astfel:
  consiliere și orientare profesională (286 persoane);
 • se vor aloca 77 de subvenții in valoare de 900 de lei/ lună pentru angajatorii care vor încadra în muncă persoane aparținând grupului țintă (77 persoane angajate);
 • se vor aloca 20 de subvenții în valoare de 1.100 lei/ lună pentru angajatorii care vor desfăsura programe de ucenicie la locul de muncă (20 de ucenici);
 • 286 de persoane calificate, în 15 domenii diferite de calificare. Se vor aloca subvenții în valoare de 5 lei/ oră, se vor organiza cate 2 concursuri cu premii per curs, în valoare de 3.000 de lei și 2.500 de lei;
 • 60 de persoane vor participa la cursuri de formare competențe antreprenoriale și vor primi subventii de 5 lei/ ora, iar 9 dintre ei vor primi micro-granturi în valoare de 000 de euro pentru înființarea unei afaceri.
 • 430 de persoane vor beneficia de servicii medicale – consultații oftalmlogice;
 • 100 de persoane vor fi sprijinite prin îmbunătățirea condițiilor de locuit;
 •  64 de persoane vor beneficia de asistența juridică pentru reglementarea actelor.
 •  80 de vârstnici vor beneficia de îngrijire la domiciliu.

Valoarea totală a proiectului

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni având o valoare totală de 13.198.263,72 lei.

Valoare cofinantare: 92.399,14 lei

Data inceperii proiectului: 04.09.2017

Data finalizarii proiectului: 03.09.2020

Cod MySMIS: 102220, POCU/20/4/2/102220

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

0
luni